Garantietermijn

Op ieder product zit standaard een wettelijke garantie, de duur van de garantieperiode is afhankelijk van het product. Mocht het aangeschafte product binnen deze periode gebreken vertonen dan heeft u recht op vervanging of reparatie van het product. U heeft geen recht op garantie indien: - de schade is ontstaan door opzet of nalatigheid; - er sprake is van foutief gebruik door bijvoorbeeld het onjuist opvolgen van de bijgeleverde handleiding; - er sprake is van schade door bijvoorbeeld val-, stoot of waterschade; - er sprake is van een verwachtingspatroon bij normaal gebruik, bijvoorbeeld slijtage; - er sprake is van schade ontstaan doordat u zelf poging deed tot reparatie.

Garantieprocedure

Het is vervelend indien een product niet of niet naar behoren functioneert. Wij raden u aan altijd de gebruiksaanwijzing op de verpakking op te volgen, raadpleeg daarnaast ook de handleiding van uw apparaat voor een eventuele oplossing. Als een product direct na ontvangst niet goed functioneert, dient u dit zo snel mogelijk aan ons kenbaar te maken. Neem in dat geval contact op met onze klantenservice. Mocht het product defect blijken te zijn, zullen wij altijd voor een oplossing zorgen. Houd u aan de volgende stappen als u een product in verband met garantie aan ons wilt retourneren: vraag binnen de garantietermijn een retourformulier aan via onze klantenservice. Stuur het defecte product zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na toekenning van het retourformulier naar ons op. Wij verzoeken u het product deugdelijk te verpakken voor verzending. Tevens vragen wij u om een geprinte versie van het ingevulde retourformulier mee te sturen, op die manier kunnen wij uw retourzending snel afhandelen. Indien u niet de beschikking heeft over een printer dan volstaat een begeleidend schrijven waarin u het retournummer vermeldt.

U draagt het risico voor de retourzending, wij adviseren daarom om het pakket aangetekend te verzenden en het verzendbewijs te bewaren. Hiermee kunt u een eventuele vermissing claimen bij uw vervoerder.

Meer informatie over garantie en retourneren kunt u vinden in onze Algemene Voorwaarden. Klik hier voor onze Algemene Voorwaarden.